DESCOMPTE EN CURSOS INTERDOCPOL

INTERDOCPOL ofereix la possibilitat als afiliats/des del SME de realitzar els següents cursos a preus especials. (D’aquesta formació s’ha sol·licitat el reconeixement del ISPC)

Totes les activitats es fan seguint els estàndards de l’ordre INT/56/2013 sobre el reconeixement de cursos.

Més Informació a: www.interdocpol.org

· Curs de Falsedat Documental a Montornès del Vallès  de març a maig de 2020 – activitat semi-presencial. 75 Euros.

· Curs de Verificació de la Identitat a Montornès del Vallès del 4 al 6 de març de 2020 – activitat presencial. 70 Euros.

Per a poder gaudir d’aquests descomptes, caldrà acreditar mitjançant últim rebut bancari la pertinença al sindicat SME

Descarrega’t el PDF: DESCOMPTE EN CURSOS INTERDOCPOL