MOSS@S ESPECIALMENT SENSIBLES AL CORONAVIRUS

Tothom del cos de Mossos d’esquadra que pugui trobar-se inclòs en algun dels supòsits següents:

 • Embarassades i Lactants.
 • Trasplantats.
 • Diabètics.
 • Malalts cardiovasculars.
 • Malalts pulmonars crònics.
 • Malalts amb insuficiència renal crònica.
 • Immunodeprimits.
 • Persones amb obesitat mòrbida.

Podreu adreçar-vos a la vostra Oficina de Suport. Aquesta haurà d’enviar un correu electrònic a la Responsable de Seguiment i Valoració Mèdica perquè pugui procedir a la corresponent verificació.

En el correu s’haurà d’especificar les següents dades:

 • TIP de l’agent.
 • Nom i cognoms.
 • Telèfon mòbil de contacte.
 • Destinació i tasques.
 • Supòsit en el que podria trobar-se.

Una vegada verificada la respectiva situació, la doctora responsable d’aquest seguiment, respondrà el correu electrònic amb les pertinents recomanacions.

Descarrega’t el PDF: MOSS@S ESPECIALMENT SENSIBLES AL CORONAVIRUS