INICI

normativa_853x555En els següents enllaços trobareu diversa normativa d’aplicació al Cos de Mossos d’Esquadra. La referida normativa està classificada en funció de diverses temàtiques específiques i s’ anirà actualitzant periòdicament a mesura que es vagin publicant novetats. Així mateix, al final d’ aquest apartat trobareu l’enllaç on podreu trobar normativa complementària.

Per a qualsevol dubte relatiu a aquesta normativa, envia un email a: consulteslaborals@sme-mossos.cat.


NORMATIVA CME

 • Actualització CP i LO 4/2015.
 • Acords.
 • AP’s.
 • Armes.
 • Comissió de servei / Adscripció provisional.
 • Comunicació de dades.
 • Consell de Policia.
 • Codi ètica policial.
 • Defunció Mossos.
 • EBEP.
 • Embaràs.
 • Excedències.
 • Felicitacions i medalles.
 • Formació.
 • Horaris.
 • Hores acumulades.
 • ILT – Baixes laborals –
 • Incompatibilitats.
 • Indemnitzacions.
 • ISO9001.
 • Judicis.
 • Llei 10/1994.
 • LOFCSE.
 • Permisos.
 • Permutes.
 • Pla de carrera i processos selectius.
 • Protocol relsolució de conflictes.
 • Reducció de jornada.
 • Règim disciplinari.
 • Retribucions.
 • Segona activitat.
 • Trasllat domicili.
 • Uniformitat.
 • Vacances.

NORMATIVA GENÈRICA.

normativa_web


Prem per sortir