Paga extra 2012 per a CME ja!

paga-extra-2012ASSUMPTE: Paga extra 2012

Sr. Jordi Jané i Guasch
Conseller d’Interior

Senyor,

En data 7 de juny de 2016 la Mesa General de Funció Pública va acordar retornar als funcionaris la paga extra de 2012. Aquest acord suposava que el Govern de la Generalitat es comprometia a pagar la quantitat pendent de la paga extra de 2012 (75,96%) de la següent manera:

 

pagaextra2012

 

 

Aquest fraccionament en retornar la paga extra de 2012, era necessari segons l’Administració, pel fet que era impossible treure l’import complet de paga extra dels pressupostos actuals de 2016.

 

La sorpresa arriba quan ara fa una setmana, el Conseller de justícia anuncia que retornarà d’un sol cop, la paga extra de 2012 a més de 7200 funcionaris de justícia. En aquest cas sembla que no hi ha problema amb els pressupostos ja que tot plegat s’adequaria amb la simple aprovació d’un Decret Llei.

 

Des del SME no podem entendre com pot ser que per a uns funcionaris sigui possible retornar de cop el que l’Administració els ha de retornar i en canvi a la resta de funcionariat, entre ells els mossos d’esquadra, haguem d’esperar fins a tres anys per poder percebre el mateix que els anteriors, tot i tenint tots els mateixos drets.

 

Per tot l’exposat, des del SME li exigim que des de la Conselleria d’Interior també es faci servir el mateix procediment del Decret Llei per fer possible la devolució en una sola vegada de la paga extra 2012 als seus funcionaris.

 

 

>>Llegix el comunicat en pdf