PLA CARRERA PROFESSIONAL USC

La darrera setmana l’Administració ens ha presentat la darrera versió del que serà el pla de carrera professional per als efectius de les unitats de seguretat ciutadana.
Aquest pla s’aplicarà a tots els efectius de l’escala bàsica i de la intermèdia que ocupen un lloc de treball proveït per concurs general i que es trobin en situació administrativa d’actiu o assimilada.
El recorregut d’aquest pla es compon de cinc trams de 5 anys cadascun i s’haurà d’iniciar a instància del mateix funcionari. I també serà a instància del mateix funcionari passar d’un tram a un altre.
Cal dir que aquest pla no ens convenç fet que el pas d’un tram a un altre queda sempre subjecte a què no hi hagi informes desfavorables del superior jeràrquic i a valoracions del PGA07 i per tant, creiem que acabarà comportant greuges i multitud de queixes per la seva subjectivitat tal com passa cada any també amb les valoracions dels PGA.
Per altra banda tota la part de beneficis econòmics lligats als trams queden subjectes a la disponibilitat pressupostària i per tant, de difícil aplicació real.
Si voleu saber requisits i diferents beneficis de prestació de serveis o de tipus econòmic que tenen els diferents trams, podeu contactar amb el delegat de la vostra zona.

 

>>Descarrega el comunicat en pdf.