afiliatQUOTA D’AFILIACIÓ.

La quota d’afiliació a l’SME és de 30€ trimestrals i inclou l’assegurança de nòmina i l’ assessorament jurídic gratuït en l’ àmbit penal (professional) i administratiu.

Les quotes es domiciliaran trimestralment els mesos de gener, abril, juliol i octubre. En cas d’ afiliar-se un cop començat el trimestre es domiciliarà la part corresponent de la quota d’aquell trimestre.

2 cursos gratuïts anuals per afiliació i noves altes.

 

DRETS D’AFILIACIÓ.

 • L’afiliat té dret a fer us de la zona privada web del sindicat.
 • L’afiliació podrà consultar els estatuts de l’SME per tenir coneixement de tots els drets i obligacions com afiliat així com del funcionament i organització del sindicat.
 • El fet d’estar afiliat a l’SME dona dret a rebre informació del sindicat per correu postal, e-mail, sms, whatsapp i altres canals de comunicació.

SERVEIS A L’AFILIACIÓ.

Assegurances

 • Assegurança de nòmina.
 • Assegurança administrativa.
 • Reclamació de danys.
 • Reclamació davant denúncies falses.
 • Defensa jurídica penal en cas d’anar com acusat a un judici.

Serveis jurídics

 • Assessorament gratuït afiliació en matèria laboral.
 • Àmplia experiència professional en sector públic.
 • Grans coneixements en tramitació expedients DAI i posterior defensa davant tribunals.
 • Aconseguiment indemnitzacions per lesions en acte de servei quan condemnat es declara insolvent.
 • Reconeixement de seqüeles sofertes en acte de servei en casos insolvència del condemnat.
 • Reclamacions patrimonials contra la DGP per objectes trencats i/o amb danys físics en acte de servei.
 • Reintegrament mossos exclosos fase pràctiques i posterior reclamació mensualitats, danys i perjudicis.
 • Arxivament total causa 1 Octubre 2017

 Serveis i descomptes.

 • Ofertes i descomptes d’empreses amb les que tenim convenis de col·laboració.

Formació.

 • Campus Virtual de cursos policials on-line validats i meritables pel CME i Policies Locals.
 • Temaris gratuïts en PDF de tots els concursos oposició del CME.

 Assistència i informació a l’ afiliació.

>>AFILIA’T!<<


MOLT IMPORTANT

Independentment de la data d’alta de sinistres, els afiliats necessàriament hauran d’estar al corrent de pagaments dels rebuts girats per l’organització sindical SME i afiliats al mateix, per tal de tenir dret a gaudir de les pòlisses contractades per la esmentada organització, així com dels serveis dels professionals externs que té al seu servei.