afiliatQUOTA D’AFILIACIÓ.

La quota d’afiliació a l’SME és de 30€ trimestrals i inclou l’assegurança de nòmina i l’ assessorament jurídic gratuït en l’ àmbit penal (professional) i administratiu.

Les quotes es domiciliaran trimestralment els mesos de gener, abril, juliol i octubre. En cas d’ afiliar-se un cop començat el trimestre es domiciliarà la part corresponent de la quota d’aquell trimestre.

Per donar-te de baixa del sindicat has de notificar per email o fax al SME, 15 dies abans que finalitzi el trimestre:


Els límit per comunicar la baixa:

15 de desembre
15 març
15 juny
15 setembre

Les baixes que entrin fora de termini establert es tramitaran pel trimestre següent, sempre que s’estigui al corrent de pagaments.

El SME podra reclamar les comissions per devolució de rebut.
Una vegada et dónes de baixa del sindicat es perden tots els drets d’afiliat.

DRETS D’AFILIACIÓ.

 • L’afiliat/da té dret a obtenir una còpia de la pòlissa d’assegurança contractada per l’SME.
 • L’afiliat té dret a fer us de la zona privada web del sindicat.
 • L’afiliació podrà consultar els estatuts de l’SME per tenir coneixement de tots els drets i obligacions com afiliat així com del funcionament i organització del sindicat.
 • El fet d’estar afiliat a l’SME dona dret a rebre informació del sindicat per correu postal, e-mail, sms, whatsapp i altres canals de comunicació.

SERVEIS A L’AFILIACIÓ.

Assegurances

 • Assegurança de nòmina.
 • Assegurança administrativa.
 • Reclamació de danys.
 • Reclamació davant denúncies falses.
 • Defensa jurídica penal en cas d’anar com acusat a un judici.

Serveis jurídics

 • Assessorament gratuït afiliació en matèria laboral.
 • Àmplia experiència professional en sector públic.
 • Grans coneixements en tramitació expedients DAI i posterior defensa davant tribunals.
 • Aconseguiment indemnitzacions per lesions en acte de servei quan condemnat es declara insolvent.
 • Reconeixement de seqüeles sofertes en acte de servei en casos insolvència del condemnat.
 • Reclamacions patrimonials contra la DGP per objectes trencats i/o amb danys físics en acte de servei.
 • Reintegrament mossos exclosos fase pràctiques i posterior reclamació mensualitats, danys i perjudicis.
 • Arxivament total causa 1 Octubre 2017

 Serveis i descomptes.

 • Ofertes i descomptes d’empreses amb les que tenim convenis de col·laboració.

Formació.

 • Campus Virtual de cursos policials on-line validats i meritables pel CME i Policies Locals.
 • Temaris gratuïts de tots els concursos oposició del CME.

 Assistència i informació a l’ afiliació.

>>AFILIA’T!<<


MOLT IMPORTANT

Independentment de la data d’alta de sinistres, els afiliats necessàriament hauran d’estar al corrent de pagaments dels rebuts girats per l’organització sindical SME i afiliats al mateix, per tal de tenir dret a gaudir de les pòlisses contractades per la esmentada organització, així com dels serveis dels professionals externs que té al seu servei.