REUNIÓ 20/3/2020. SITUACIÓ ACTUAL COVID-19. PROPOSTES DE LA 3SINDICAL

PLANIFICACIONS HORÀRIES I GESTIÓ D’EFECTIUS:

Perllongament del gaudiment dels permisos AP’s del 2019 fins al tancament de l’any policial al gener de 2020.
Consideren que Sí s’haurà d’allargar els terminis. Ara mateix però, davant l’actual escenari, no poden afirmar ni com, ni quan…

Efectius d’algunes unitats han vist que ha minvat la càrrega de la seva feina (els fets delictius, segons ha dit el Conseller, han baixat un 50%) Actualment tenim massa mossos treballant, i no tots són imprescindibles (BRIMO i ARRO fan en molts casos feines prescindibles i se’ls podria deixar a casa. Buscar sistemes en els que no hagin d’estar tantes hores junts tancats dins una furgoneta tants efectius).

Ens responen que en breu està previst passar de la situació de contenció a la de mitigació, això vol dir que en l’escenari de mitigació ja assumeixen la contaminació com a genèrica i caldrà pal·liar altres efectes. És per aquest motiu que no volen enviar moltes persones a casa, preveuen que potser caldrà modificar horaris i pensen que serà més senzill fer-ho si la gent està treballant. No cal dir que tots els sindicats ens hem mostrat contraris a dita explicació.

Enviar efectius a casa d’unitats ara més “prescindibles” i, ja que estan en disponibilitat de ser activats, se’ls compensi (com a mínim) com una GNP.
De moment no volen a entrar a valorar com es compensarà tota aquesta situació, pensen que es perllongarà en el temps i no poden dir ara com es podrà compensar.

Genèricament s’està sectoritzant bé els torns/escamots/equips de treball, però encara hi ha «errors» i es demana unificació d’uns criteris mínims d’aplicació a totes les destinacions:
Des de la Comissaria General Tècnica s’està treballant en un document amb totes les recomanacions a seguir per tal d’homogeneïtzar criteris bàsics, que després cada regió pugui adaptar a la seva realitat territorial.

  1. Trànsit ( exemple de RPMN ). Als d’oficines se’ls ha posat horari dia si, dia no de 10h. En un mes acumularien 50 hores de romanent (entenem que no és així i serà permís no recuperable). En aquest cas, els efectius entren en contacte amb dos escamots (matí i tarda). Al dia següent els escamots (matí i tarda) entren en contacte amb un altre company d’oficina, així no tallem la roda de possibles contagis.
  2. ARRO Girona: hi ha 4 agents operatius que, per decisió del cap, fan de dilluns a divendres i entren en contacte amb diversos equips. Es demana incloure aquests 4 efectius a algun equip concret i que no solapin horaris.
  3. S’estan oferint hores extres indiscriminadament, cosa que comporta que es barregin equips, i l’estratègia de no creuar efectius, no es produeix.
    Es farà una Directiu des de la Comissaria General Tècnica per mirar que en les hores extres que s’ofereixin es mantingui una estanqueïtat en els grups de treball.
  4. A comissaries de Metro Sud (Viladecans per exemple) no s’ha establert cap mesura.

Possibilitat en un futur, que si la cosa empitjora com es preveu, que els efectius s’incorporin a la destinació més propera de casa seva (en casos concrets) per evitar desplaçaments. Aquesta possibilitat la descarten perquè implica barrejar persones de diferents destins.

Guàrdies d’UI, que fan 5 dies GNP i dos dies (cap de setmana) presencial, passar-ho tot a GNP, per evitar estar a la comissaria.
Esperem que ho valorin, però no s’han pronunciat concretament sobre aquest tema.

Mossos amb parelles no mossos però que pateixen malalties de risc (sistema immunitari baix, …) demanen tramitar algun permís o treballar en lloc sense contacte amb el ciutadà, o mossos que tenen nens a càrrec amb impossibilitat de gestionar per cap altra persona … Conciliació familiar.

Des de l’Administració s’informa que qui tingui menors a càrrec o familiars d’edat avançada, i no pugui treballar, que ho comuniqui a la seva destinació. S’analitzarà cas per cas.
Cal que facin arribar les circumstàncies als seus caps, si aquests no ho solucionen, poden fer servir la bústia del “covid19”. En un cas, van veure que la persona estava tant angoixada que van activar el servei psicològic.

MATERIAL I GESTIÓ D’ESPAIS:

Seguim rebent queixes de manca de material, per exemple:

1. ARRO BCN, etc., vagin a Igualada o es quedin a Barcelona tenen 3 mascaretes per tota la furgoneta i una caixa de guants, cap kit complert (ni ulleres, ni desinfectant, ni triatge)

2. ARRO Metro Nord, al CECOR d’Igualada els donen 4 parells de guants i 4 mascaretes, res més.

La resposta a tots dos punts és la mateixa. Donada la gravetat i manca d’aquests materials generalitzada, s’ha hagut de prioritzar el subministrament als serveis de salut.
Ahir van arribar 6.000 mascaretes més. A Igualada, la prioritat en el repartiment entre els patrulles serà entre les dotacions que efectuen el servei dins el propi nucli de la població.

Limitació d’ús del material de protecció, que ja vàrem denunciar a l’anterior reunió, hi ha destinacions que si utilitzes la mascareta has de picar nota informativa i et titllen d’insolidari.
Exposem que hi ha caps que no permeten utilitzar durant el servei mascaretes d’adquisició particular. Manifestem que tota protecció és necessària en els moments actuals.

Denunciem que és intolerable que hi hagi comandaments que facin fer Nota Informativa a companys per utilitzar mascaretes.
Responen que, en aquest aspecte, estan elaborant un document amb instruccions clares en aquest sentit. Hem demanat que siguin empàtics, que aquesta situació ja és prou tensa, que els mossos es senten desprotegits, per tant, si hi ha gent especialment sensible, que no els pressionin més del compte.

Manca d’instruccions del líquid desinfectant (solució clorada).
Aquest líquid és pel personal de neteja, en breu (no saben el tempo) arribarà una comanda de líquid tipus “sanitol” que sí que serà d’ús policial. Si algú, de moment vol utilitzar el líquid clorat del servei de neteja, que ho faci seguint les indicacions que aquest servei els hi hagi donat.

Per descongestionar les recepcions, demanem que es marqui un aforament màxim per metre quadrat; fomentar les denúncies telemàtiques i excepcionalment telefòniques, quan passi tot això ja vindran a ratificar a comissaria les denuncies. I així també evitar desplaçaments de ciutadans.

En aquest cas, no caldrà aplicar cap mesura, donat que atenent a la pròpia situació l’assistència a dependències i presentació de denúncies disminueix per la pròpia situació. Malgrat tot, considerem insuficient aquesta pauta, hem demanat que es tanquin les CD i que es limitin al màxim les denúncies que es recullen.

Prohibir parlar pel mòbil a recepció comissaria a no ser que dugui mascareta posada.
S’estan recopilant pautes. Anoten la nostra proposta de reduir presència de públic a les dependències i prohibir parlar per dispositius de telefonia mòbil.

Queixes a Metro Sud sobre neteja, segueixen amb la mateixa seqüència. No s’ha intensificat gens, les dones de vegades es queden una hora més per deixar-ho millor. Aquest dijous 19, els hi han donat una barreja de clor amb aigua per a que desinfectin els propis mossos.
No aquí, sinó amb caràcter general, s’ha incrementat la neteja amb especial incidència en sales i despatxos que funcionen 24h, i així mateix s’ha enviat pautes de prevenció.

Respecte les mascaretes del vehicle, una vegada l’agent l’utilitza li diuen que se la quedi i reutilitzi per següents torns.
Encara no hi ha resposta sobre si una mascareta es eficaç després d’una jornada de treball, hi ha un comitè tècnic que està estudiant aquest aspecte.

ALTRES:

Que el telèfon de vigilància de la salut estigui operatiu 24h i es reforci ja que sempre comunica, sabem que s’ha obert una bústia especifica, però els que la gestionen també estan 24h?
El telèfon de Vigilància de la Salut està en serveis mínims, i no està operatiu 24h. El cap de setmana seguirà funcionant. Actualment, la majoria de respostes s’estan canalitzant a través del mail. Hi ha unes 200 peticions rebudes de persones especialment sensibles que s’haurien de quedar a casa, no totes les han acceptades.

Nombre de companys afectats. Informació que es dóna als companys malalts i confinats (prova, instruccions…)
Amb dades d’avui a les 9h del matí, constaven 592 agents en confinament preventiu. 9 d’ells positius ( 4 serveis centrals, 1 RPC, 4 RPMS ). N’hi ha que estan a l’espera de més resultats.

No hi ha possibilitat de fer proves amb prioritat als efectius del CME.

Creació d’una bústia d’oferiments: hi ha companys que ens han demanat què poden fer per donar un cop de mà, o companys que voluntàriament interromprien les seves vacances per incorporar-se.
Si hi ha agents que estant de vacances volen incorporar-se voluntàriament als torns de treball, no hi ha problema en fer-ho. Caldrà fer prèvia comunicació al seu cap corresponent i fer el respectiu DAD40.

Aspirants que estan cursant el curs bàsic al ISPC, ara interromput, hauran de recuperar hores (s’endarrerirà inici de pràctiques) o se’ls condonarà una part? Hi ha la possibilitat en cas de manca d’efectius en estat d’alarma que se’ls convoqui a fer tasques de suport a territori?

S’ha activat tota la formació telemàtica.
Els instructors estan preparant més material per deixar únicament la part més física pel final. No hi ha previsió que passin a efectuar tasques de suport al carrer.
A hores d’ara no se sap quan es donarà per acabat l’actual curs als aspirants del ISPC.

Exemptar als policies que es desplacen en vehicle a treballar d’anar una sola persona. A alguns se’ls fa impossible afrontar econòmicament la mesura d’anar sols (vehicles “pastera”, per tema contagis no es problema perquè també coincideixen a l’escamot/torn)
Per estat d’alarma es permet un màxim de dues persones en vehicle particular. Des de SGRH es donarà trasllat per autorització de més ocupació en aquests vehicles d’agents per tal d’anar i tornar de la feina.

Tots els sindicats hem lamentat:

• La lentitud en la presa de decisions
• Que encara hi ha gent prescindible anant a treballar, augmentant el risc de contagi de tots!!!
• Que manquin ordres clares
• Que es produeixin desplaçaments innecessaris
• Que manqui material

Recordeu: els delegats sindicals seguim treballant per canalitzar les vostres queixes i peticions

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ 20/3/2020. SITUACIÓ ACTUAL COVID-19. PROPOSTES DE LA 3SINDICAL